Grensoverschrijdend onderzoek naar antibioticaresistentie bij mens en dier

I-4-1-Health onderzoekt het voorkomen van ongevoeligheid (resistentie) van bacteriën voor antibiotica. Resistentie vormt een gevaar voor mens en dier. Patiënten met een infectie veroorzaakt door resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen dan patiënten met een infectie veroorzaakt door gewone bacteriën. Hierdoor zijn ze meestal langer en ernstiger ziek en kunnen ze overlijden. I-4-1-Health brengt resistentie in kaart met als doel om verdere resistentie te voorkomen, te beheersen en te bestrijden.

Bacteriën verspreiden zich makkelijk. Tussen mensen onderling, van mensen naar dieren en andersom. Daarom brengt i-4-1-Health resistentie en verspreiding zowel bij mensen als bij dieren in kaart. De verspreiding van bacteriën kent ook geen grenzen. Daarom vindt het onderzoek plaats in de grensregio Vlaanderen-Nederland. Dit grensoverschrijdende karakter en het feit dat zowel bij mens als dier tegelijk alles op dezelfde manier in kaart wordt gebracht maakt dit project uniek.

Nieuws

Nieuws 01/02/2018

De publieke gezondheidszorg samen op safari in de Beekse Bergen

De van origine jaarlijkse “ZeeBra”-scholingsdag voor verpleegkundigen infectieziektebestrijding is dit jaar op donderdag 1 februari 2018 verder uitgebreid van Vlaanderen naar Limburg! Helaas kon Vlaanderen dit jaar niet deelnemen maar Limburg meldde zich massaal aan. Uit eige... Lees meer >
Nieuws 30/01/2018

IRIS training voor verpleeghuizen

Op 30 januari 2018 vond bij de GGD in Tilburg een training plaats voor het uitvoeren van een Infectie Risico Scan (IRIS) in verpleeghuizen/woonzorgcentra. Hierop aanwezig was iedereen die deze IRIS zal uitvoeren in verpleeghuizen/woonzorgcentra (... Lees meer >

Ontwikkelen IRIS ter voorkoming van verspreiding

Meten is weten. Om op eenzelfde manier besmettingsrisico’s (infectierisico’s) te meten en in beeld te brengen ontwikkelt i-4-1-Health een methode: de Infectie RIsico Scan (IRIS). De IRIS stelt gebruikers in staat om infectierisico’s door middel van een app zichtbaar te maken. De IRIS meet verschillende risicofactoren die invloed hebben op het oplopen van een infectie en de verspreiding van resistente bacteriën. Denk daarbij aan processen die door mensen beïnvloedbaar zijn zoals schoonmaak, handhygiëne door zorgverleners, en het juist gebruik van medische hulpmiddelen en antibiotica. Daarnaast kijkt de IRIS naar uitkomsten, zoals dragerschap van resistente bacteriën en verspreiding daarvan. Door dit complete en vergelijkbare overzicht van infectierisico’s kunnen gericht verbeteracties worden ingezet die helpen om infecties te verminderen.

Het vóórkomen van resistente bacteriën

Het project i-4-1-Health brengt de aanwezigheid van resistente bacteriën die voorkomen in de darm van mens en dier in het grensgebied in kaart. Om dit te kunnen onderzoeken wordt een kleine hoeveelheid ontlasting op het laboratorium onderzocht. Aan mensen zal worden gevraagd een klein beetje ontlasting in een plastic opvangpotje te doen òf om met een wattenstok langs de buitenkant van de anus te strijken en deze wattenstok vervolgens in een buisje met vloeistof te plaatsen. Bij mensen zal een onderscheid gemaakt worden tussen de gezonde mens en de patiënt. In de varkens- en pluimveehouderij zal ontlasting van dieren in plastic opvangpotjes worden verzameld.

Verspreiding van resistentie ontrafeld

Bij aankomst van de wattenstok dan wel het potje met ontlasting op het laboratorium wordt onderzocht of er resistente bacteriën aanwezig zijn. Mochten er resistente bacteriën aangetroffen worden dan zal van een aantal specifieke resistente bacteriën een DNA-profiel worden gemaakt. Door verschillende DNA-profielen met elkaar te vergelijken is het i-4-1-Health project in staat om te kijken of er verspreiding (in de zin van overdracht van bacteriën) kan worden aangetoond. Dit geldt zowel voor verspreiding binnen als buiten de instelling, maar ook tussen mens en dier. Dit is interessant om te onderzoeken in een groter gebied met verschillende landen zoals de grensstreek Vlaanderen-Nederland.

Projectbijeenkomsten

Bijeenkomst Datum Plaats
Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health 15 en 16 maart 2018 Leuven
Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health 27 en 28 september 2018 Maastricht
Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health 14 en 15 maart 2019 Antwerpen
Halfjaarlijkse bijeenkomst i-4-1-Health 10 en 11 oktober 2019 Breda

Contact